Rozwiń z nami swoje startupowe skrzydła!

DeepTech Akcelerator

Celem Programu jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym

AKCELERACJA

SCIEŻKA 1

Zdrowie i innowacyjna żywność

Jesteś innowatorem poszukującym bezpośredniej współpracy z kluczowymi odbiorcami technologii?

Nasz program oferuje unikalną możliwość weryfikacji i wdrożenia Twojego rozwiązania w realnym środowisku biznesowym.

ŚCIEŻKA 2

Technologie informacyjno -komunikacyjne

Jesteś innowatorem poszukującym bezpośredniej współpracy z kluczowymi odbiorcami technologii?

Nasz program oferuje unikalną możliwość weryfikacji i wdrożenia Twojego rozwiązania w realnym środowisku biznesowym.

ŚCIEŻKA 3

Sektorowa

Czy Twoje innowacyjne pomysły nie pasują do tradycyjnych ramek?

Nasza akceleracja sector agnostic pozwala na rozwój startupów o znaczącym potencjale rynkowym, których produkty nie są obecnie związane z konkretnymi odbiorcami technologii lub inwestorami.

OPERATOR AKCELERATORA​

OPERATOR AKCELERATORA​​

Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) powstało w wyniku współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions.

OPERATOR AKCELERATORA​​

Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) powstało w wyniku współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions.

OPERATOR AKCELERATORA

Wzmacnia potencjał regionu finansując prace badawczo-rozwojowe naukowców oraz wytwarzane w ten sposób nowe technologie i rozwiązania.

OPERATOR AKCELERATORA

PCI wspiera innowacyjne pomysły młodych ludzi, poszerza ich wiedzę na temat startup-ów i prototypowania udostępniając doskonale wyposażone pracownie, a także organizując programy edukacyjne i hackathony.

PARTNERZY EKOSYSTEMOWI

O PROJEKCIE

Podkarpackie Centrum Innowacji inauguruje projekt „Deeptech Akcelerator”zakładający wsparcie startupów na wczesnym etapie rozwoju. To inicjatywa realizowana w ramach „Startup Booster Poland – Smart Up”, programu PARP – finansowanego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Program akceleracji zakłada wsparcie startupów grantami w formie pieniężnej, których wysokość wynosi maksymalnie 400 tys. zł per startup, z wyjątkiem akceleracji w ramach ścieżki sector-agnostic, w której wsparcie grantami w formie pieniężnej wynosi maksymalnie 200 tys. zł per startup.

PCI posiada wykwalifikowaną kadrę, innowacyjną infrastrukturę oraz doświadczenie, jakie może zaoferować startupom biorącym udział w procesie akceleracji.

Udział PCI w opisanym Programie umożliwi: